Starka tidningar
i en Stark region

Sörmland – Mälardalen är en expansiv region med närheten till Stockholm. I regionen bor nära 850 000 personer.

Regionen har en positiv befolkningstillväxt, stor konsumtionskraft och hög utbildningsnivå.

Hög räckvidd

Samannons Mälardalen når dagligen ut till 490 000 personer vilket är en räckvidd på 61 % i utgivningsområdet.

Flexibelt

Välj fritt mellan 2-7 starka morgontidningar i områdena:
Eskilstuna/Strängnäs, Katrineholm, Nyköping, Örebro, Västerås, Köping/Arboga och Södertälje/Nykvarn.

Enkelt

Du har en kontakt och vi samlar allt i en order och en faktura.

Källa: Orvesto Konsument Helår 2016 Helår Print+ Digitalt, * 1 införande i vardera titel + 1 gsn dag digitalt på sajterna.